Ile osób uczestniczy w zajęciach grupowych?


Frekwencja zajęć grupowych jest różna, w zależności od rodzaju zajęć i pory dnia, w których odbywają się zajęcia.
możemy jednak zapewnić, że zawsze znajdzie się miejsce na zajęciach grupowych.