Czy zajęcia Shape są dedykowane tylko kobietom lub tylko mężczyznom?


Absolutnie nie. Trening Shape sprawdzi się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.