Dla kogo zajęcia Shape?


Dla każdego kto nie ma przeciwwskazań do treningu. 
Należy powiadomić instruktora przed zajęciami o wszelkich kontuzjach, chorobach, dysfunkcjach mogących mieć wpływ na udział w treningu.