Jak przygotować się do pierwszych zajęć?


Należy wziąć ze sobą obuwie i strój na zmianę, nie krępujący ruchów, swobodny. Ręcznik i woda to również obowiązkowe wyposażenie uczestnika zajęć.