Ile razy w tygodniu prowadzone są zajęcia indywidualne?


Częstotliwość zajęć indywidualnych zależy od potrzeb klienta i bezpośrednich ustaleń z trenerem. Nie ma sztywneg grafiku zajęć indywidualnych.